gtk CHAIN

LOGO.png

About us:

GTK chain s.r.o. is a Slovak company, with several years of experience in analyzing, trading and managing risk in the financial market. In close cooperation with Instaforex Ltd., we create managed portfolios, within which we mediate several exceptional trading opportunities for our clients every week in the field of the stock, index, commodity and cryptocurrency markets.

The goal:

 

Our goal is to show clients a simple, but above all safe, way to use financial market movements to their advantage without having to monitor, study or perform anything.

How does it work:

My%20sprocesujeme_edited.png

We will provide:

We will make the entire process from registration to the system to the conclusion of the contract available to you online from the comfort of your home.

ty%20investuje%C5%A1_edited.png

You will provide::

 

You will register your trading account in the system, deposit the necessary capital and connect it to our trading account.

potenci%C3%A1l_rastu_edited.png

We trade:

Through technical analyzes and risk-management strategies, we look for trading opportunities and execute trades.

podel%C3%ADme_sa_edited.png

You profit:

 

At the end of the month, after the conclusion of business operations, you have the right to request a payment of a share of the generated profit, while your capital continues to work.

Why invest with us:

Experienced team of analysts:

Each member of the team has several years of experience in the financial markets.

Risk-management:

 

In the event of unexpected market movements, your capital is always protected up to 99%.

Cash flow:

 

Your capital works for you and you can claim returns every month.

Registration bonus:

 

Upon registration, you will receive a 30% deposit bonus and we will increase your purchasing power.

No fees:

 

We do not charge any fees, our reward is only a share of the generated profit.

Security:

 

The system is designed so that no one can misuse your capital. It is in your sole possession.

Liquidity:

 

You can withdraw your capital at any time.

Conditions:

tabulka2.png

Take a look at our work:

We associate a community on Facebook, where we are currently being watched by almost 6,000 people who are interested in our views on movements in the financial markets. We regularly publish technical analyzes of various instruments, news from the financial environment, useful advice and tips. Join in, admission is free.

  • Facebook

Facebook group

  • Facebook

Facebook page

Dôležité otázky a odpovede

Na akom systéme funguje riadené portfólio?


Celý systém od registrácie účtu cez výpočty a distribúciu výnosov až po výber Vašej investície zastrešuje spoločnosť Instaforex Ltd, ktorá patrí k najlepším ázijským brokerom a funguje na trhu už 13 rokov. My ako spoločnosť GTK chain s.r.o. vystupujeme ako oficiálny partner tohto brokera a zároveň ako obhospodarovateľ riadeného portfólia, v ktorom je alokovaný aj náš firemný majetok.
Ako bude chránená moja investícia?


Systém garantuje to, že Vaša investícia nemôže byť vybratá nikým iným okrem Vás. Navyše systém umožňuje, výber Vašej investície z nášho riadeného portfólia kedykoľvek behom jeden hodiny od podania žiadosti na výber. Inak povedané Váš účet je pod našou kontrolou ale výlučne vo vašom vlastníctve.
Ako riadite riziko obchodných operácií?


Na jeden obchod nikdy neriskujeme viac ako 1% z celkového portfólia a vždy používame pomer rizika a výnosu 1:3. Vďaka takémuto pomeru rizika a výnosu je náš systém profitabilný už pri 30% win-rate. To v skratke znamená, že ak pri 10 obchodoch 7 krát vznikne strata a len 3 krát vznikne zisk stále dokážeme celkovo generovať zisk a nie stratu.
Kde nájdem podrobné zmluvné podmienky?


Podrobné zmluvné podmienky Vám budú poskytnuté online počas registrácie do systému.
Aké sú podmienky pri distribúcií zisku?

Čo znamená „Váš podiel na zisku“?


V prípade, že vytvoríme z Vašej investície zisk vo výške 1 000€, tak Váš podiel na zisku bude určený podľa výšky Vášho balíka. To znamená, že ak máte 4. balík za 20 000€, tak Váš podiel na zisku zo sumy 1 000€ bude predstavovať sumu 650€, ktorá sa rovná 65%.
Čo znamená „Bonus“?


Pri registrácií dostanete bonus na Váš vklad vo výške 30%. To znamená, že ak máte 4. balík za 20 000€ tak 30% bonus, ktorý sa pripíše na Váš účet bude vo výške 6000€. Vy tak budete disponovať nie sumou 20 000€ ale 26 000€.
Čo znamená „Viazanosť a predčasný výber?“


V prípade, že sa rozhodnete vybrať Vašu investíciu z nášho riadeného portfólia skôr ako za 90 dní, bude Vám udelená pokuta vo výške 20% z celého vášho kapitálu. To znamená, že ak máte 4. balík za 20 000€ a požiadate o výber skôr ako za 90 dní tak Vám systém automaticky strhne 20%, čiže 4000€.
Aká je výkonnosť vášho riadeného portfólia?


Výkonnosť nášho riadeného portfólia môžete sledovať v online widgete na našom webe, ktorý sa aktualizuje každú hodinu. Tento widget Vám poskytne informácie o dennej, týždennej, mesačnej a celkovej výkonnosti riadeného portfólia.
Kedy sa moja investícia pripíše do systému riadeného portfólia?


Približne do 1 hodiny od momentu ako odsúhlasíme prijatie Vášho vkladu.
Môžem investovať do systému riadeného portfólia investíciu aj s 30% bonusom?


Áno, môžete. Zmluva a doplňujúce informácie o 30% bonuse Vám budú poskytnuté online pri registrácií účtu.
Môžem vybrať len svoj zisk a nie investíciu?


Áno, môžete. Distribúcia ziskov, je vykonávaná každý mesiac a to vždy počas prvého dňa v novom mesiaci, v prípade, že je vygenerovaný zisk.
Aké obchodné stratégie používate?


Naše obchodné stratégie sú založené na teórii Elliottových vĺn, obchodnej geometrii, sledovaní algoritmov, fibonacci levelov a technických indikátorov.

Contact

Thanks for the message. We will contact you soon.